Biuro w Poznaniu

Działalność gospodarcza to świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Jest to ważny element gospodarki całego kraju. Same państwo nie byłoby bowiem w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb społeczeństwa i zapewnić funkcjonowanie wszystkich instytucji jakie wiążą się z ich zaspakajaniem.

Jednak idąc ta drogą największym problemem dla przeciętnego człowieka staje się to jak założyć taką działalność gospodarczą. Bezrobocie staje się ciągłym problemem większości społeczeństwa i gospodarki w czasach dzisiejszych. Jest to dość poważny problem, gdyż stopa bezrobocia stale wzrasta i wynosi, aż około dwudziestu procent.

Oznacza to, że praktycznie co piąty polak nie ma pracy. Codziennie strony Internetowe z ogłoszeniami przegląda kilkadziesiąt osób w poszukiwaniu dobrej, wymarzonej pracy. Dobrym rozwiązaniem tego problemu staje się możliwość założenia swojej działalności i prowadzenie swojej firmy na własny rachunek. Działalność ta może obejmować różny zakres i być prowadzona w różnych miastach naszego kraju. Jednak ważne jest to, żeby dawało ono szanse nam na wybicie się i przedostanie z naszym pomysłem na rynek.