Biuro w Warszawie

Druga połowa XIX wieku była okresem intensywnego rozwoju przemysłu. Biura były wówczas skromnymi kantorkami, prawie niewidocznymi w wielkich fabrykach. Często nawet nie zadawano sobie trudu oddzielania ich od hal produkcyjnych, gdzie zajmowały zaledwie przepierzony kącik. Lata 20. XX wieku zastały już pracowników biurowych (pisarzy, buchalterów, ekonomów) w osobnych pomieszczeniach, specjalnie przygotowanych do tego celu.

Właśnie wtedy zaczęto postrzegać działy biurowe jako istotne dla właściwego i efektywnego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Mimo to biuro, jako wyspecjalizowane miejsce pracy posiadające własną metodologię organizacyjną, większego znaczenia zaczęło nabierać po II wojnie światowej. Dziś mamy XXI wiek, zaś współczesne biura - w których na całym świecie pracuje już niemal połowa wszystkich zatrudnionych - same w sobie stały się osobną branżą i potężnym działem gospodarczym.

Własne biuro to dzisiaj duży komfort ale też znaczny koszt. Wiele firm ogranicza więc przestrzeń biurową lub zupełnie z niej rezygnuje korzystając z rozwiązań mobilnych. Wciąż jednak dla podmiotów, których podstawą działania jest bezpośredni kontakt z klientami, posiadanie lub wynajem lokalu to konieczność i zarazem - karta wizytowa firmy. Niniejsze opracowanie przedstawia aktualne i najważniejsze informacje dotyczące największego polskiego rynku biurowego, jakim nadal jest Warszawa.