Biznes w Gdańsku

Inwestorzy wciąż poszukują dla posiadanego kapitału nowych możliwości jego lokowania, charakteryzujących się stosunkowo niewielkim stopniem ryzyka, a jednocześnie przynoszących godziwe zyski. Nie od dziś wiadomo, że największe szanse spełnienia tych warunków dają inwestycje w nieruchomości, zwłaszcza o przeznaczeniu komercyjnym. Działania te skutkują odkrywaniem nowych miejsc, dotychczas nie branych pod uwagę, które jednak z powodu braku konkurencji oraz istniejącego na nich popytu mogą okazać się dobrymi i długoterminowymi lokatami kapitału. Takimi miejscami są miasta regionalne - mniejsze od europejskich metropolii - ale o dobrym położeniu, odpowiedniej infrastrukturze i potencjale rozwojowym. Według zastawienia jednej z firm doradczych (KPMG), do miast regionalnych najlepszych dla inwestycji w nieruchomości zaliczono również Gdańsk. Został on wskazany jako jedyne polskie miasto (wśród trzydziestu jeden obszarów na całym świecie), co dla potencjalnych inwestorów będzie niewątpliwie wyśmienitą rekomendacją. O wyborze przesądziły: dostępność wykwalifikowanych specjalistów z branży telekomunikacyjnej, odpowiednio rozwinięta infrastruktura miejska (drogi, transport, itd.), wysoki poziom bezpieczeństwa (również inwestycyjnego), ale też atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców. Gdańsk, będący (podobnie jak całe Trójmiasto) stosunkowo młodym rynkiem nieruchomości biurowych, szybszy rozwój przeżywa dopiero od kilku lat. Niniejsze opracowanie przedstawia ogólnie aktualną sytuację Gdańskiego rynku biurowych nieruchomości komercyjnych oraz istotne informacje dotyczące m.in. zarządzania nieruchomościami biurowymi.