Zarządzanie biurowcem

Zarządzanie często utożsamiane jest z administrowaniem budynku, co nie do końca odpowiada rzeczywistości. Typowe czynności administracyjne dotyczące ogólnej koordynacji obsługi budynku - serwisu technicznego, sprzątania, wywozu nieczystości - czyli zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania obiektu są tylko częścią niezbędnych w tym zakresie działań.

Zarządca natomiast dba przede wszystkim o bezpieczeństwo (łącznie z próbnymi ewakuacjami, które muszą być przeprowadzane - zgodnie z przepisami - raz na dwa lata) użytkowników budynku, ale także o komfort pracy najemców (np. poprzez utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury i wilgotności w obiekcie) oraz o czystość i higienę części wspólnych powierzchni biurowych. Zdarza się, że budynki lub ich części muszą być do dyspozycji pracowników przez okrągłą dobę i w tym czasie musi być zapewniony odpowiedni standard obsługi wynajmowanych pomieszczeń.

Zadaniem zarządcy jest także rozwiązywanie nietypowych problemów i życzeń najemców. Przykładami tychże mogą być: prośba o monitorowanie zużycia energii elektrycznej na wynajmowanej powierzchni, prowadzenie myjni samochodowej, usługi pralnicze, kateringowe, organizowanie imprez. Jest to oczywiście dodatkowy koszt dla najemcy, jednak zarządcy na ogół pobierają opłaty tylko za poniesione nakłady finansowe bez dodatkowych marż.