Pracownicy

W zależności od tego, jaką działalność prowadzimy wybierając odpowiednie biuro musimy mieć na względzie również dobro pracowników. Każdy pracownik powinien mieć dogodne miejsce pracy, zapewnioną odpowiednią ilość miejsca, pozwalającą na swobodę ruchu, oraz możliwą prywatność. Istotnym jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego. Ideałem jest spełnienie wszystkich wymogów, czyli zapewnienie stołówki lub baru, najlepiej po części finansowanego przez firmę miejsca odpoczynku, źródła pierwszej pomocy. W zależności od działalności gospodarczej wymagane są łazienki z natryskami, kuchnia dla pracowników a przynajmniej możliwość zaparzenia kawy lub herbaty.