Pomieszczenia specjalne w biurach typu open space

W otwartych biurach muszą jednak funkcjonować również pomieszczenia (jest ich niewiele) wydzielone ze wspólnej przestrzeni - sale spotkań, szkoleń, sale treningowe czy też takie, w których można popracować w skupieniu. Pomieszczenia takie lokalizuje się przeważnie w pobliżu wejścia do biura, aby odwiedzający firmę klienci nie musieli przechodzić przez cały open space, dla wygody własnej jak i osób tam pracujących.