Przepisy i regulacje. Powierzchnia robocza

Warto pamiętać, że wynajmując powierzchnie biurowe, bez względu na to, czy jest to duży biurowiec czy niewielkie pomieszczenie na przykład w kamienicy, musimy mieć na uwadze fakt, że każdy pracownik powinien mieć odpowiednią powierzchnię pracy. Nie chodzi tu tylko o sam komfort pracy i swobodę ruchów, ale i o odpowiednie przepisy, które ten aspekt opisują i regulują.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 metrów sześciennych wolnej objętości pomieszczenia.

Ponadto każdy pracownik powinien mieć co najmniej 2 metry kwadratowe wolnej powierzchni podłogi. Naturalnie przestrzeń ta nie może być zajęta przez żadne urządzenia techniczne, sprzęt roboczy, meble itp. To oczywiście nie wszystkie regulacje dotyczące miejsca pracy. Wysokość pomieszczenie w którym znajduje się pracownik nie może być mniejsza niż 3 metry licząc od podłogi.

Na szczęście są pewne wyjątki od tej regulacji. Otóż jeśli w danym pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej 15 metrów sześciennych wolnej objętości pomieszczenia, to w takim wypadku minimalna wysokość pomieszczenia może wynosić 2,5 metra. Warto jest mieć te wartości na uwadze, gdyż nieprzestrzeganie ich może wiązać się w wysokimi karami.

Naturalnie nie można zapomnieć o pomieszczeniach socjalnych dla pracowników, pokoju w którym będą mogli odpocząć od pracy w czasie przerwy, ponadto aneks kuchenny i pomieszczenie na przybory do sprzątania są bardzo wskazane. Rzecz jasna nie może zabraknąć oddzielnych toalet wraz z niewielką łazienką wyposażoną w przynajmniej podstawowe elementy sanitarne.

Podobne przepisy jak w przypadku powierzchni roboczej, dotyczą również kwestii wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach biurowych. Jeśli w pomieszczeniu, w których stanowiska pracy wyposażone są w monitory komputerowe, a jak wiadomo w biurach takowe się znajdują, to praca w tychże pomieszczeniach powinna odbywać się przy zapewnionej przez pracodawcę odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza.

Regulacje te są dość restrykcyjne i dokładne. Mówią między innymi o tym, że temperatura w pomieszczeniach roboczych nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza nie może przekraczać 40 procent. Jeśli pomieszczenie nie jest wyposażone w klimatyzację, w pomieszczeniu powinna być zapewniona stała wymiana powietrza, nie mniejsza niż półkrotność objętości powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny.

Regulacji jest oczywiście więcej, a ich restrykcje mogą się wydać dla wielu osób dość surowe, ale jak wiadomo, dobry pracownik to wypoczęty pracownik, a gorąco i duszne powietrze z pewnością nie będą wpływać pozytywnie na wydajność pracownika.