Biurowce najtrudniejsze do zarządzania

Najbardziej skomplikowane do zarządzania są biurowce z dużymi powierzchniami handlowymi usytuowanymi na parterze oraz kilkoma różnymi wejściami do budynku. Niełatwo zarządzać też całymi kompleksami biurowców składającymi się z osobnych budynków, odrębnych recepcji, ochrony, itp.

Dużego wkładu pracy i zaangażowania (nawet kilku osób) wymagają również budynki o dużej liczbie najemców. Wówczas różne potrzeby wymagają indywidualnego rozpatrywania. Trudne w zarządzaniu są także obiekty stare, z niefunkcjonalnym podziałem powierzchni, wyeksploatowaną infrastrukturą techniczną, i nierzadko z dużą ilością małopowierzchniowych najemców.