Pracownicy

Stanowisko musi być wyposażone w odpowiedni ekran, klawiaturę oraz hałas maszyn musi być zminimalizowany, podobnie, jak wszelkie drgania.

Zaplecze socjalne obejmuje również miejsce, w którym pracownicy mogą pozostawić odzież wierzchnią w pokoju, w którym pracują, jak również muszą mieć dostęp do zlewów, wody pitnej, pomieszczeń higienicznego spożywania posiłków, zapewnione toalety i wszystko zgodnie z przepisami bhp.