Wady biur Open Space dostrzegane przez jego użytkowników

- duży koszt w przygotowaniu biura od strony technicznej

- stosunkowo wysoki poziom hałasu

- utrudniona koncentracja podczas pracy

- brak możliwości odizolowania się od reszty pracowników

- poczucie ograniczenia prywatności i kontroli przełożonych

- mała powierzchnia na jednego pracownika

- udostępnienie pracy w cichych warunkach

- utrudnienia wynikające z pracy w bliskiej odległości od innych stanowisk (np. dzwoniące telefony)